HYRESVILLKOR
 
ALL ÅKNING SKER PÅ EGEN RISK
 
Åldersgräns för att hyra cykel hos oss är 18 år. Max vikt är 120 kg. Nolltolerans när det gäller alkohol och droger.
 
Giltig ID handling skall visas upp i samband med uthyrning.
Skadekostnadseliminering finns att köpa som eliminerar eventuella skador på cykeln och hyrd utrustning till 0 kr och vid stöld så reduceras kostnaden till 7 500 kr.
 
Hyrestagaren ansvarar för att:
 

  • Hyresobjektet låses korrekt med tillhörande lås enligt anvisningar.
  • Icke hyra ut till tredje part, låna ut, pantsätta eller överlåta cykeln.
  • Hyresobjektet och extra utrustning (hjälm, lås, etc) återlämnas i samma skick som vidutlämnandet. Vid återlämnandet skall eventuella skador rapporteras. Skador på cykeln som uppkommer under hyresperioden och kräver reparation bekostas av hyrestagaren enligt separat prislista.
  • Ersätta cykeln och övrig utrustning om den skulle bli stulen under uthyrningstiden.
  • Ersättning sker till det fulla värdet.
  • Hyrestagaren ansvarar för skador som drabbar tredje man.
  • Hyrestagaren ansvarar själv för person- eller skador på kläder, telefoner, kameror, etc som eventuellt kan uppstå under hyrestiden.

 
Skadekostnadseliminering och reducering
C-one AB/Dalahyrcenter eliminerar skador på cykel och hyrd utrustning samt reducerar kostnaden vid stöld av cykel till 7 500 kr. Skadekostnadselimineringen och reduceringen omfattar hyrda objekt som anges i hyresavtalet. Se separat prislista på www.dalahyrcenter.se om inte skadekostnadseliminering/reducering tecknas
.
Undantag
Skadekostnadselimineringen och reduceringen gäller inte vid avtalsbrott gentemot hyresavtalet. Skada som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

Avbokning
Avbokning måste ske senast 24 timmar före bokad tid. För avbokning, kontakta oss på info@dalahyrcenter.se eller +46 250 619 000.

Behandling av personuppgifter
Vid bokning i vårt bokningssystem samlar vi och behandlar personuppgifter från dig för att slutföra din bokning. Vi samlar din email, kontakt och adressinformation och lagrar dem så länge som krävs för att uppfylla vårt avtal med dig. Läs mer om vår integritetspolicy på www.dalahyrcenter.se